bezwaar

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bezwaar
Definitie (nl)het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
Toelichting (nl)WVOW: Het in het kader van een wettelijke bevoegdheid vragen van een voorziening tegen een besluit bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
BronVROM, 1995: artikel 1:5:1 Algemene Wet Bestuursrecht
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bezwaarBreder
bezwaarCategorie van
bezwaarGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
procedure (Begrip)Gerelateerdbezwaar
RDF.jpg
Aquo history.png