correspondentie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)correspondentie
Definitie (nl)alle ingekomen en uitgaande stukken betrekking hebbende op de aanslagheffing of rechtsverhouding aanvraag
Toelichting (nl)Hieronder vallen ook de status wijzigingen van WOZ object beschikkingen die via Stuf WOZ van de gemeente binnen kunnen komen.Gekoppelde rollen subject kunnen zijn heffingsplichtige of rechtsverhouding aanvrager. De inhoud van de correspondentie (de tekst) is buitenbeschouwing gelaten, dit kan eventueel met een Documentaire Informatie Systeem (DIS) gedaan worden.
BronAdventus
Label (en)correspondence
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
correspondentieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aangifteformulieren (Begrip)Bredercorrespondentie
aanmaning (Begrip)Bredercorrespondentie
beroep (Begrip)Bredercorrespondentie
beschikkingsaanvraag (Begrip)Bredercorrespondentie
bezwaar (Begrip)Bredercorrespondentie
vergunning (Begrip)Bredercorrespondentie
aanslagregel (Begrip)Gerelateerdcorrespondentie
bedenking (Begrip)Gerelateerdcorrespondentie
beschikking (Begrip)Gerelateerdcorrespondentie
heffingsobject (Begrip)Gerelateerdcorrespondentie
rol adres (Begrip)Gerelateerdcorrespondentie
woz-object (Begrip)Gerelateerdcorrespondentie
RDF.jpg
Aquo history.png