hevel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)hevel
Definitie (nl)een kokervormige constructie met een verhoogd middengedeelte dat twee wederzijds gelegen wateren met elkaar verbindt
Toelichting (nl)Het verhoogde middengedeelte gaat in de regel over een waterkering of een (stroom)scheiding heen. De constructie laat dan toe dat een zekere watermassa zich volgens de wet van de communicerende vaten laat verplaatsen tussen wederzijds gelegen wateren. Dit wordt in gang gezet met een vacuümpomp.
BronUvW: GWN
Label (de)heber
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hevelBreder
hevelCategorie van
hevelGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-hevel (Begrip)Gerelateerdhevel
Hevel (Domeinwaarde)Gerelateerdhevel
Hevel (Domeinwaarde)Gerelateerdhevel
RDF.jpg
Aquo history.png