betrouwbaarheidsinterval

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)betrouwbaarheidsinterval
Definitie (nl)het numerieke bereik waarbinnen een onbekende geschat wordt met een zekere betrouwbaarheid
Toelichting (nl)Dit gebied wordt begrensd door de kritieke waarden en is een functie van de onbetrouwbaarheidsdrempel alfa
Label (en)confidence interval
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
betrouwbaarheidsintervalCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png