stroming

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)stroming
Definitie (nl)aan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt.
Label (en)current , streamflow
Label (de)strömung
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stromingCategorie van
stromingGerelateerd
stromingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
getij (Begrip)Brederstroming
Stroming (Domeinwaarde)Gerelateerdstroming
Stromingsrichting (Symbool)Gerelateerdstroming
aanvoeren (Begrip)Gerelateerdstroming
beloodsing (Begrip)Gerelateerdstroming
debiet (Begrip)Gerelateerdstroming
getij (Begrip)Gerelateerdstroming
aanloopsnelheid (Begrip)Heeft onderdeelstroming
advectie (Begrip)Heeft onderdeelstroming
water (Begrip)Heeft onderdeelstroming
aanloopsnelheid (Begrip)Smallerstroming
advectie (Begrip)Smallerstroming
water (Begrip)Smallerstroming
RDF.jpg
Aquo history.png

Symbolen

 Afbeelding van
Stromingsrichting01-01-09.jpg