overige waterkering

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)overige waterkering
Definitie (nl)niet-primaire en niet-regionale waterkering, waar het waterschap zorg voor draagt
Toelichting (nl)De zogenaamde "compartimentering boezemwater" in Amsterdam wordt, voorzover deze binnen grondlichamen gelegen is, eveneens tot de tertiaire waterkeringen gerekend.
BronUnierichtlijn Legger waterkeringen
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
overige waterkeringCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Overige waterkering (Domeinwaarde)Gerelateerdoverige waterkering
RDF.jpg
Aquo history.png