Wat is Aquo?

De Aquo-standaard (Aquo) is de Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Aquo is een semantische standaard, dat wil zeggen dat het de betekenis van begrippen en gegevens en hun onderlinge relaties definieert. Aquo maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer.

Aquo is een verplichte open standaard: alle informatie is vrij toegankelijk en gratis te downloaden.

Aquo uitleg plaatje.jpg

De Aquo-standaard bestaat uit:

  • Begrippen

Woordenlijst waarin naast de betekenis (definitie) van termen ook onderlinge relaties zijn vastgelegd. Te gebruiken voor het juist toepassen van termen in een informatiesysteem, beleidsstuk of onderzoeksverslag.

  • Domeintabellen

Lijsten met domeinwaarden die gebruikt worden in de informatiemodellen. Te gebruiken wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn.

  • Informatiemodellen

Gegevenselementen waarover informatie kan worden uitgewisseld en de relaties tussen die elementen. Te gebruiken voor het bepalen van de informatie die in een informatiesysteem moet worden opgeslagen om gegevensuitwisseling volgens de standaard mogelijk te maken en voor het ontwikkelen van import en exportbestanden of interfaces.
In de informatiemodellen is een gelaagdheid aangebracht in:

  1. Semantischmodel - Dit is het metamodel dat alle mogelijke relaties tussen de entiteiten in het model bevat.
  2. Uitwisselmodel - Dit is een selectie van het semantischmodel specifiek voor een bepaald werkveld of uitwisseldoel.
  3. Berichtenmodel - Dit is gekoppeld aan het het uitwisselmodel, hierin worden de specificaties van het uiteindelijke bericht uitgewerkt. Het geeft aan op welke technische manier de gegevens uitgewisseld kunnen worden.Vanuit het semantische model kunnen voor verschillende werkvelden uitwissel- en berichtenmodellen gemaakt worden. Hiervoor kan advies en hulp worden gevraag bij de Aquo beheerders. De informatiemodellen van de Aquo-standaard zijn opgesteld volgens de MIM-standaard waardoor koppeling met gerelateerde standaarden eenvoudig mogelijk is.

Onderstaand diagram toont het kennismodel van de Aquo-standaard. Dit is gevat in een UML diagram net zoals al onze informatiemodellen. Kijk voor uitleg over UML modellering op de pagina toelichting bij informatiemodellen. KennisModelAquo.jpg

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Aquo-standaard, abonneer u dan op onze nieuwsbrief. Aanmelden doet u door een e-mail te sturen naar de IHW Servicedesk. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie!