som milbemycin A3 + A4

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som milbemycin A3 + A4
Definitie (nl)de somparameter bestaat uit milbemycin A3 (CAS 51596-10-2) en milbemycin A4 (CAS 51596-11-3)
Toelichting (nl)Milbemycin A3 en A4 zijn geen isomeren maar verschillen structureel in een alkylgroep. De waterkwaliteitsnorm en het toelatingscriterium gelden voor het technisch mengsel van milbemectin bestaande uit milbemycin A3 en A4 (30:70%)
Bronwww.bestrijdingsmiddelenatlas.nl
Label (en)milbemectin
Begin geldigheid2022/01/12
Eind geldigheid2100/01/01
WijzigingsnummerW-2111-0038
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som milbemycin A3 + A4Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som milbemycin A3 + A4 (DomeinwaardeTechnisch)Gerelateerdsom milbemycin A3 + A4
som milbemycin A3 + A4 (Domeinwaarde)Gerelateerdsom milbemycin A3 + A4
RDF.jpg
Aquo history.png