som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren
Definitie (nl)somparameter van perfluoroctaanzuur-isomeren waarvan de C8-alkylgroep vertakt (niet-lineair) is
Toelichting (nl)van de perfluoroctaanzuren is perfluor-1-octaanzuur (PFOA) de bekendste representant. De C8-alkylgroep is lineair. Isomeren hebben vertakte C8-alkylgroepen en die worden als groep geanalyseerd omdat ze lastig van elkaar te onderscheiden zijn.
BronNV/JM/MONO(2006)15 OECD Environment, Health and Safety Publications Series on Risk Management No. 21 "Lists of PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, Related Compounds and Chemicals that may degrade to PFCA" (as revised in 2007)
Begin geldigheid2017/11/06
Eind geldigheid2100/01/01
WijzigingsnummerW-2106-0012
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som vertakte perfluoroctaanzuur-isomerenCategorie van
som vertakte perfluoroctaanzuur-isomerenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur (Begrip)Gerelateerdsom vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren
som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren (Domeinwaarde)Gerelateerdsom vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren
RDF.jpg
Aquo history.png