Indienen wijzigingsvoorstel

De inhoud van de Aquo-standaard wordt door u bepaald. Een verzoek tot een wijziging (of toevoeging) kunt u indienen door het Wijzigingsvoorstel-formulier zo volledig mogelijk in te vullen en te mailen naar IHW-servicedesk. Sla het formulier alleen lokaal op een computer op en niet op een Sharepoint, dan veranderen nl. de eigenschappen van het formulier. Met vragen over het invullen kunt u terecht bij de IHW-Servicedesk. In het formulier is aangeven welke informatie verplicht is, hieronder treft u nog wat aandachtspunten.

Wij maken aan de hand van een impactmatrix onderscheid tussen de volgende wijzigingen:

  • X wijzigingen op een van de informatiemodellen; deze wijzigingen hebben veel impact voor gebruikers van de standaard.
  • Y wijzigingen op een van de informatiemodellen; deze wijzigingen hebben minder impact voor de gebruikers van de standaard.
  • kleine wijzigingen; zoals het toevoegen van domeinwaarden of definities.
  • grote wijzigingen; zoals het wijzigingen van domeinwaarden of definities.


Alle wijzigingsvoorstellen worden gepubliceerd op de Aquo-sharepoint. Wijzigingsvoorstellen worden beoordeeld aan de hand van de acceptatiecriteria voor de Aquo-standaard.


Afhandeling van uw wijzigingsvoorstel

Na het indienen van een wijzigingsvoorstel bij de Servicedesk van het Informatiehuis Water ontvangt u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging met een referentienummer (W-nummer). Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact op met de IHW-Servicedesk.

De Servicedesk beoordeelt of uw wijzigingsvoorstel van toepassing is op de Aquo-standaard. Vervolgens bekijken we of het wijzigingsvoorstel compleet is. Zo niet, dan nemen wij contact met u op.

Wij streven er naar kleine wijzigingen binnen 10 werkdagen door te voeren. Houdt u bij het indienen van modelwijzigingen en grote wijzigingen rekening met een langere doorlooptijd? Deze worden max. 2x per jaar (in april/mei en oktober/november) behandeld in de expertgroepen en technische werkgroepen. Modelwijzigingen en grote wijzigingen op domeinwaarden en begrippen kunnen pas na goedkeuring van het CCvD-Datastandaarden worden doorgevoerd. In dat geval informeren wij u in welke update uw voorstel wordt meegenomen.

Als uw wijziging is doorgevoerd, ontvangt u van ons een melding dat het wijzigingsvoorstel is afgehandeld. Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Houd het W-nummer daarbij paraat of vermeld het in uw e-mail.

Aanvragen biotaxon

Voor het aanvragen van een nieuw biotaxon geldt een andere procedure, deze zijn namelijk opgenomen in de Taxa Waterbeheer Nederland (TWN-lijst) waarvan de domeintabel Biotaxon een uittreksel is. De TWN-lijst vormt de standaard voor de opslag, verwerking en uitwisseling van biologische gegevens binnen het waterbeheer in Nederland. De TWN-lijst wordt beheerd door inhoudelijk specialisten van het laboratorium van Rijkswaterstaat. Het aanvragen van een nieuw taxon in de TWN-lijst kan uitsluitend via de tool TWN-lijst. De afhandeling van uw taxon aanvraag loopt dus niet via het Informatiehuis Water.

In de TWN-lijst zijn alle organismen opgenomen die voor het het waterbeheer relevant (kunnen) zijn en die visueel (microscopisch) geanalyseerd worden. Dit kunnen zowel aquatische als semi-aquatische als ook niet-aquatische organismen zijn. De naamgeving van de taxa is eenduidig volgens de binominale nomenclatuur en kent een verwijzing naar de auteur en determinatie literatuur. Op de TWN-lijst komen geen schimmels en bacteriën voor omdat deze niet visueel worden geanalyseerd. Daarnaast is voor het onderzoek naar schimmels en bacteriën geen parent-structuur nodig die in de taxanomie wordt gebruikt.

De TWN-standaard omvat nu bijna 27000 taxa verdeeld over 12 groepen, te weten: macro-evertebraten, fytoplankton, diatomeeen, zooplankton, macrofyten, nematoden, zoogdieren, amfibieën, reptielen, vlinders, vissen en vogels.

Achtergronddocumentatie over de TWN-lijst is opgenomen in de praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen IM Metingen. Voor vragen over de TWN kunt u de FAQ TWN raadplegen. Staat uw vraag hier niet bij? Neemt u dan contact op met onze Servicedesk. Zij zullen u verder helpen.

De taxa uit de TWN-lijst zijn ook opgenomen in de Aquo-domeintabel Biotaxon zodat datavalidatie mogelijk is. IHW zal de domeintabel Biotaxon 1x per jaar synchroniseren met de TWN-lijst, indien dit te laat is voor uw uitwisselbehoefte neem dan contact op met de IHW-servicedesk.