Objecttype Sample

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst
Definitie
Herkomst definitie
Datum opname
Unieke aanduiding
Populatie
Kwaliteit
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
identification NEN3610ID 1..1
size Measure 0..1
correctnessJudgmentMethod GenericName 0..1
name CharacterString 0..1
specimenType GenericName 0..1
materialClass GenericName 1..1
startTime DateTime 0..1
lowerDepth Depth 0..1
upperDepth Depth 0..1
remarks CharacterString 0..1
endTime DateTime 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Sample is een specialisatie van SF-Specimen


Toelichting