Objecttype Projectfase

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie ToDo
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
typeFasering Nadere aanduiding van het type fase (bv. verkenningsfase). Projectfase 1..1
beginDatum ToDo DATE 1..1
eindDatum ToDo DATE 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Projectfase [1..1] heeft Kostenraming [1..*]

ToDo

Versterkingsproject [1..1] onderdeel van Projectfase [1..*]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -