Objecttype OppervlakteWaterOnttrekking

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Kern
Definitie Locatie waar water gewonnen wordt uit het oppervlaktewater ten behoeve van industrie of drinkwaterwinning
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
codeNOSE Typering van het soort onttrekking CHARACTERSTRING 0..1
waterbeheerder Verantwoordelijke waterbeheerder CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
OppervlakteWaterOnttrekking is een specialisatie van WaterwinningLocatie waar water gewonnen wordt ten behoeve van industrie of drinkwaterwinning


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -