Objecttype NormProces

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Normen
Definitie ToDo
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
waardebepalingsMethode Beschrijving van de methode waarmee normwaarde(n) in het normbereik is of wordt bepaald.

Domeintabel: Waardebepalingsmethode Meestal zijn de normwaarden bepaald door het document waarin de getalswaarden zijn vastgelegd.

Een normwaarde kan ook bepaald worden op basis van - waarnemingen van - externe variabelen. Deze bepaling kan bestaan uit een berekening of uit een afleiding uit hulptabellen. Dergelijke bepalingen kunnen in de praktijk van chemische toetsingen zijn vastgelegd onder de term 'BijzonderOmstandigheid'.
CHARACTERSTRING 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

NormProces [0..1] Gebruikt in Norm [1..1]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -