Objecttype NormKader

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Normen
Definitie Wettelijk kader waarbinnen de norm bepaald is
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
omschrijving ToDo CHARACTERSTRING 1..1
wetOfRegelgeving Aanduiding van een wet of andere regelgeving. Dit zou een verwijzing naar wetten.overheid.nl moeten zijn.Domeintabel: Normkader CHARACTERSTRING 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

NormPakket [1..*] opgenomenIn NormKader [1..*]

ToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -