handhavingprocedurestap

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)handhavingprocedurestap
Definitie (nl)afzonderlijke handeling, volgens een beschreven methode, om de naleving van voorschriften te waarborgen.
Toelichting (nl)Voorbeelden van na te leven voorschriften zijn die welke gesteld worden als gevolg van de rivierenwet, Wet 1891 of de WVOW.
BronRWS-A, 1997
Synoniem (nl)handhavingsinstrument
Label (de)instrument zur einhaltung , verfahrenschritt zur einhaltung
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
handhavingprocedurestapCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png