geodesie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)geodesie
Definitie (nl)wetenschap die zich bezighoudt met het bepalen van de vorm en de afmetingen van de aarde
Toelichting (nl)ook het aardse zwaartekrachtveld en rotatiegedrag en het landmeten (bepalen van de exacte locatie van punten op het aardoppervlak) behoren tot de geodesie.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
geodesieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png