bra

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bra
Definitie (nl)deel van de visvangst dat de bemanning gedurende de reis voor eigen gebruik mag nemen en dat rauw of gebraden gegeten wordt.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
braCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
On-field burning of stubble, straw,... (Domeinwaarde)Gerelateerdbra
Other (phytosanitary,...) (Domeinwaarde)Gerelateerdbra
Other (preservation of seeds,...) (Domeinwaarde)Gerelateerdbra
RDF.jpg
Aquo history.png