voorde

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)voorde
Definitie (nl)een doorwaadbare, doorgaans verharde, plaats in de waterloop, die dient voor de oversteek van die waterloop
BronLegger info waterkwantiteit
Label (en)Ford
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
voordeBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Voorde (Domeinwaarde)Gerelateerdvoorde
RDF.jpg
Aquo history.png