arctisch

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)arctisch
Definitie (nl)nabij de noordpool gelegen of voorkomend.
Toelichting (nl)Tegengestelde van "antarctisch".
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
arctischCategorie van
arctischGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
arctische zeerook (Begrip)Gerelateerdarctisch
RDF.jpg
Aquo history.png