atmosferische depositie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)atmosferische depositie
Definitie (nl)droge en natte neerslag van (stof)deeltjes en stoffen uit de atmosfeer.
Label (en)atmospheric deposition
Label (de)atmosphärische deposition
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
atmosferische depositieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
droge depositie (Begrip)Brederatmosferische depositie
natte depositie (Begrip)Brederatmosferische depositie
RDF.jpg
Aquo history.png