keersluis

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)keersluis
Definitie (nl)beweegbaar kunstwerk, deel uitmakend van een waterkering, waardoor water kan worden afgelaten op het buitenwater.
Label (en)guard lock
Label (de)sperrschleuse
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
keersluisBreder
keersluisCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Keersluis (Domeinwaarde)Gerelateerdkeersluis
RDF.jpg
Aquo history.png