adviesdienst verkeer en vervoer

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)adviesdienst verkeer en vervoer
Toelichting (nl)De adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) is een van de zes specialistische diensten van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De AVV zorgt voor deskundige en tijdige inbreng van kennis bij de ontwikkeling en uitvoering van het rijksbeleid voor het verplaatsen van personen en goederen.
AfkortingAVV
Bronhttps://www.infrasite.nl/glossary/
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
adviesdienst verkeer en vervoerCategorie van
adviesdienst verkeer en vervoerHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rijkswaterstaat (Begrip)Heeft onderdeeladviesdienst verkeer en vervoer
RDF.jpg
Aquo history.png