beschikbaarheideisen

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beschikbaarheideisen
Definitie (nl)deze eisen bepalen of een object veilig bruikbaar (=beschikbaar) is.
Toelichting (nl)Voor het bepalen van de interventieniveaus is het van essentieel belang dat beschikbaarheideisen worden gedefinieerd. Deze bepalen in feite wanneer 'schade' onaanvaardbare maatschappelijke gevolgen heeft, en, met inachtneming van een veiligheidsmarge, het interventieniveau.
BronHandleiding Beheersplan Nat (BPN)
Label (de)verfügbarkeitsforderungen
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beschikbaarheideisenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png