natuurlijke kolonisatie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)natuurlijke kolonisatie
Definitie (nl)nieuwe dieren en planten die op een natuurlijke manier ergens terechtkomen.
Toelichting (nl)Soorten kunnen ook op natuurlijke wijze hun leefgebied of areaal verder uitbreiden. Klimaatsveranderingen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat soorten hun leefgebied gaan uitbreiden of verleggen. Denk hierbij aan typisch zuidelijke soorten die nu ook i
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
natuurlijke kolonisatieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png