retourbemaling

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)retourbemaling
Definitie (nl)het in de bodem terugbrengen van onttrokken grondwater
Toelichting (nl)Het terugbrengen van onttrokken grondwater is geen infiltratie in de zin van de Waterwet
Publieksvriendelijke toelichtinggrondwater dat eerder is opgepompt terugbrengen in de grond
BronUIVO-W
Begin geldigheid2014/09/15
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
retourbemalingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png