bodemlaag

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bodemlaag
Definitie (nl)een pakket bodem begrensd door lenzen en scheidingslagen, welke als laag een watervoerende of waterscheidende functie heeft
BronSSU (REGIS) / TNO / Adventus
Label (en)soil layer
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bodemlaagGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
watervoerende laag (Begrip)Brederbodemlaag
locatie (Begrip)Gerelateerdbodemlaag
modelopbouweenheid (Begrip)Gerelateerdbodemlaag
ondergrond modelelement (Begrip)Gerelateerdbodemlaag
RDF.jpg
Aquo history.png