algemene regel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)algemene regel
Definitie (nl)door de overheid opgelegde regelgeving met betrekking tot een bepaalde bedrijfstak
Publieksvriendelijke toelichtingregel die bepaalt wat zonder vergunning is toegestaan
BronRWS-A, 1997: Functioneel Detailontwerp WVO-INFO, Bijlage L, 16 januari 1995 / UIVO-W
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
algemene regelCategorie van
algemene regelHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
wetgeving (Begrip)Heeft onderdeelalgemene regel
wetgeving (Begrip)Smalleralgemene regel
RDF.jpg
Aquo history.png