maximaal debiet lozingspunt

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)maximaal debiet lozingspunt
Definitie (nl)de maximale hoeveelheid debiet die via een werk in voorkomende (reële) situaties kan worden
Toelichting (nl)Het werk welke in de definitie wordt bedoeld, betreft in voorkomende gevallen een riooloverstort of een nooduitlaat.
BronEMIS, gewijzigd
Label (en)maximum discharge spill point
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
maximaal debiet lozingspuntCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png