baggerwerktuig

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)baggerwerktuig
Definitie (nl)vaartuig dat zand wint of vaarwaters uitdiept.
Toelichting (nl)Men onderscheidt mechanisch werkende schepwerktuigen (zoals emmerbaggermolens, dipper dredges en grijpers) en hydraulisch werkende zandzuigers (zoals bodemzuigers, sleepzuigers en cutterzuigers).
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
baggerwerktuigBreder
baggerwerktuigCategorie van
baggerwerktuigGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
baggeren (Begrip)Gerelateerdbaggerwerktuig
verdieping (Begrip)Gerelateerdbaggerwerktuig
RDF.jpg
Aquo history.png