inrichting

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)inrichting
Definitie (nl)elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.
BronVROM, 1995: artikel 1.1 Wet milieubeheer
Label (de)gestaltung
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
inrichtingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Inrichting (Domeinwaarde)Gerelateerdinrichting
RDF.jpg
Aquo history.png