som 8 metalen (Cu, Cr, Pb, Ni, Zn, As, Cd, Hg)

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som 8 metalen (Cu, Cr, Pb, Ni, Zn, As, Cd, Hg)
Definitie (nl)somparameter bestaande uit koper (Cu) (7440-50-8), chroom (Cr) (7440-47-3), lood (Pb) (7439-92-1), nikkel (Ni) (7440-02-0), zink (Zn) (7440-66-6), arseen (As) (7440-38-2), cadmium (Cd) (7440-43-9) en kwik (Hg) (7439-97-6)
Begin geldigheid2021/08/10
Eind geldigheid2100/01/01
WijzigingsnummerW-2105-0020
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som 8 metalen (Cu, Cr, Pb, Ni, Zn, As, Cd, Hg)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som 8 metalen (Cu, Cr, Pb, Ni, Zn, As, Cd, Hg) (Domeinwaarde)Gerelateerdsom 8 metalen (Cu, Cr, Pb, Ni, Zn, As, Cd, Hg)
RDF.jpg
Aquo history.png