duwstel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)duwstel
Definitie (nl)samenstel van één of meer duwbakken en duwboot
Toelichting (nl)Volgens het BPR: een hecht samenstel van één of meer duwboten, en één of meer andersoortige schepen, waarvan er tenminste één is geplaatst voor één der duwboten.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
duwstelCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png