rijnvaartpolitiereglement

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)rijnvaartpolitiereglement
Definitie (nl)stelsel van verkeersregels, geldend voor de wateren voorzover die onder de Rijnvaartakte (Akte van Mannheim) vallen
Toelichting (nl)Opgesteld door de CCR. In Nederland van toepassing op de Boven Rijn, de Waal (ongeveer tot Gorinchem), het Pannerdensch Kanaal, de Neder Rijn en de Lek (ongeveer tot Krimpen aan de Lek).
AfkortingRPR
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rijnvaartpolitiereglementCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png