externe meetpuntcodering

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)externe meetpuntcodering
Definitie (nl)de codering van het meetpunt zoals die in externe systemen bekend is
Toelichting (nl)Bij het inlezen van gegevens verzameld door derden (mfps,DONAR e.d.) worden veelal landelijke coderingen gebruikt, dit geldt ook voor het aanleveren van waterschapsgegevens aan derden
BronAdventus
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
externe meetpuntcoderingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
meetpunt (Begrip)Gerelateerdexterne meetpuntcodering
RDF.jpg
Aquo history.png