CEFILT

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)CEFILT
Definitie (nl)waarde die aangeeft van welk type een waarde is.
Toelichting (nl)C = Character / E = exponentieel, significant / F = exponentieel, niet significant / I = Integer / L = Logical / T = Table
Label (en)CEFILT
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
CEFILTCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png