procedurestap handhaving

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)procedurestap handhaving
Definitie (nl)gegevens die van de uitvoering van een handhaafprocedure worden vastgelegd.
Toelichting (nl)Een handhaafprocedure is altijd n.a.v. een administratief verslag, een BAWR of een bezoekverslag en is de uitvoering van een handhavingactie m.b.t. de bovengenoemde aanleiding.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png