som detergenten anionactief

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som detergenten anionactief
Definitie (nl)somparameter van detergenten die een negatief geladen hydrofiele groep bevat.
Toelichting (nl)anionactieve-detergenten kunnen bepaald worden door ze te laten reageren met een kleurstof tot complexe verbindingen. De kleurstof, de stof die gebruikt wordt voor de kalibratie en de golflengte waarbij de extinctie wordt bepaald, zijn van invloed op de meetwaarde. De kleurstof en golflengte zijn vastgelegd in de waardebepalingsmethode. De stof die gebruikt wordt voor de kalibratie wordt vastgelegd in de hoedanigheid. De kleurstof en de stof die gebruikt wordt voor de kalibratie, bepalen de meetwaarde. De golflengte waarbij de extinctie wordt bepaald, is ook van invloed maar wordt niet apart vastgelegd (is vastgelegd in de waardebepalingsmethode).
Bronhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:104:0001:0035:nl:PDF
Begin geldigheid2019/12/11
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som detergenten anionactiefGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som detergenten anionactief (Domeinwaarde)Gerelateerdsom detergenten anionactief
som detergenten kationactief (Begrip)Gerelateerdsom detergenten anionactief
som detergenten nonionactief (Begrip)Gerelateerdsom detergenten anionactief
RDF.jpg
Aquo history.png