bagger

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bagger
Definitie (nl)bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.
Toelichting (nl)Blauwzwart mengsel van gedeeltelijk vergane, van organismen overgebleven stoffen en oeverafslag, dat als een slappe laag de bodem van stilstaande of langzaam stromende wateren bedekt.
Label (en)sediment
Label (de)baggerschlamm , baggergut
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
baggerBreder
baggerCategorie van
baggerGerelateerd
baggerHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
baggeren (Begrip)Gerelateerdbagger
baggerketen (Begrip)Gerelateerdbagger
bodem (Begrip)Gerelateerdbagger
bodemhoogte (Begrip)Gerelateerdbagger
baggerdikte (Begrip)Heeft onderdeelbagger
RDF.jpg
Aquo history.png