kadastrale gemeentecode

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)kadastrale gemeentecode
Definitie (nl)de officiële aanduiding van een kadastrale gemeente volgens de Dienst van het kadaster en de Openbare Registers, zoals nader omschreven in het Kadasterbesluit.
Toelichting (nl)Er dient gebruik te worden gemaakt van de codering die bekend staat als AKR-codelijst.
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2023-07-11
WijzigingsnummerW-2305-0021
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kadastrale gemeentecodeCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png