alternatieve kosten

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)alternatieve kosten
Definitie (nl)de uitgangswaarde die opgave doet in termen van economische netto opbrengsten als een bruikbare bron wordt toegepast voor een beschreven project of gebruik in plaats van het huidige gebruik.
Label (en)Opportunity cost
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
alternatieve kostenCategorie van
alternatieve kostenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kosteneffectiviteit (Begrip)Gerelateerdalternatieve kosten
RDF.jpg
Aquo history.png