gres

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)gres
Begin geldigheid2011/07/26
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gresBreder
gresGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gres (Domeinwaarde)Gerelateerdgres
gres (Domeinwaarde)Gerelateerdgres
kunstwerk (Begrip)Gerelateerdgres
leiding (Begrip)Gerelateerdgres
RDF.jpg
Aquo history.png