som 3 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (OVAM)

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som 3 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (OVAM)
Definitie (nl)de somparameter van 3PAKs bestaat uit: antraceen(120-12-7), benzo(ghi)fluorantheen(203-12-3) en fluoreen(86-73-7).
Toelichting (nl)volgens de beleidsmatige waarde (BMW) normering van de Vlaamse vlarebo toetsing
BronOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Begin geldigheid2021/10/12
Eind geldigheid2100/01/01
WijzigingsnummerW-2110-0009
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som 3 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (OVAM)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som 3 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (OVAM) (Domeinwaarde)Gerelateerdsom 3 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (OVAM)
RDF.jpg
Aquo history.png