IMWA waterveiligheid

Het Informatiemodel Water Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid) is het model voor onder andere het toetsen (WTI) en versterken (HWBP) van waterkeringen.

De ontwikkeling van het model IMWA Waterveiligheid is een belangrijke opmaat voor de standaardisatie van de informatievoorziening voor waterkeringen. Het informatiemodel omvat een beschrijving van de gegevens die binnen de sector uitgewisseld moeten (gaan) worden. Met IMWA Waterveiligheid is het mogelijk om de gegevensuitwisseling van keringeninformatie, gebaseerd op gestandaardiseerde en uniforme gegevens, te faciliteren.

De vier onderstaande diagrammen tonen de verschillende onderdelen van het model IMWA Waterveiligheid:

  • Waterkeringen
  • Grondconstructie (dijk/dam)
  • Prioriteren en programmeren (HWBP)
  • Toetsen en beoordelen(WBI)
  • Beoordelings- en Ontwerp Instrumentarium primaire waterkeringen (BOI 2023) - Let op dit model is een Pre-Aquo model


Door te klikken op de verschillende objecten (blokjes) vindt u meer informatie over het object en de relaties die dit object heeft met andere objecten.

Imwa sim 1.0/doc/objecttype/aansluitconstructieImwa sim 1.0/doc/objecttype/flexibelewaterkeringImwa sim 1.0/doc/objecttype/vakindelingImwa sim 1.0/doc/objecttype/kunstwerkImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterkeringImwa sim 1.0/doc/objecttype/referentiestelselImwa sim 1.0/doc/objecttype/referentiepuntImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterkeringstelselImwa sim 1.0/doc/objecttype/kistdamImwa sim 1.0/doc/objecttype/wandconstructieImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterkeringsectieImwa sim 1.0/doc/objecttype/dijktraject542CEF33 F3DC 45ab B091 62B1BDF5C54B.png
Over deze afbeeldingImwa sim 1.0/doc/interface/auxiliarytrafficareaImwa sim 1.0/doc/interface/trafficareaImwa sim 1.0/doc/interface/plantcoverImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterkeringImwa sim 1.0/doc/interface/onbegroeidterreindeelImwa sim 1.0/doc/interface/ondersteunendwaterdeelImwa sim 1.0/doc/interface/waterdeelImwa sim 1.0/doc/objecttype/afwerkingslaagImwa sim 1.0/doc/objecttype/kernopbouwImwa sim 1.0/doc/objecttype/bekledingsconstructieImwa sim 1.0/doc/objecttype/basismateriaalImwa sim 1.0/doc/objecttype/oeververdedigingImwa sim 1.0/doc/objecttype/uitvullaagImwa sim 1.0/doc/objecttype/teenconstructieovergangsconstructieImwa sim 1.0/doc/objecttype/teenbestortingImwa sim 1.0/doc/objecttype/geotextielImwa sim 1.0/doc/objecttype/bekledinglaagImwa sim 1.0/doc/objecttype/bodemlaagImwa sim 1.0/doc/objecttype/toplaagImwa sim 1.0/doc/objecttype/filtervlijlaag560915D1 AF0B 4f9a 920B 6985B07ABA13.png
Over deze afbeeldingImwa sim 1.0/doc/objecttype/toetsspoordeelsectieImwa sim 1.0/doc/objecttype/vakindelingImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterkeringImwa sim 1.0/doc/objecttype/kunstwerkImwa sim 1.0/doc/objecttype/projectfaseImwa sim 1.0/doc/objecttype/kostenramingImwa sim 1.0/doc/objecttype/urgentieImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterkeringstelselImwa sim 1.0/doc/objecttype/veiligheidsoordeelImwa sim 1.0/doc/objecttype/toetsspoorsectieImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterkeringsectieImwa sim 1.0/doc/objecttype/versterkingsproject50CB50E0 3A2E 4b4a 89A5 863CA7DCADD3.png
Over deze afbeeldingImwa sim 1.0/doc/objecttype/toetsvakImwa sim 1.0/doc/objecttype/toetsImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterkeringImwa sim 1.0/doc/objecttype/gecombineerdtoetsoordeelImwa sim 1.0/doc/objecttype/dijktrajectImwa sim 1.0/doc/objecttype/vakindelingImwa sim 1.0/doc/objecttype/beoordelingsprocesImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterkeringsectieImwa sim 1.0/doc/objecttype/toetsspoorImwa sim 1.0/doc/objecttype/veiligheidsoordeelImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterkeringstelselEE365BAB EBD8 412a 9F60 50A57D0E98F1.png
Over deze afbeeldingPre-Aquo:

Pre aquo 1.0/doc/objecttype/analysedeelvakPre aquo 1.0/doc/objecttype/specifiekfaalmechanismePre aquo 1.0/doc/objecttype/generiekfaalmechanismePre aquo 1.0/doc/objecttype/waterkeringstelselPre aquo 1.0/doc/objecttype/deelvakPre aquo 1.0/doc/objecttype/waterkeringsectiePre aquo 1.0/doc/objecttype/vakindelingPre aquo 1.0/doc/objecttype/analysedeelvakgecombineerdPre aquo 1.0/doc/objecttype/faalanalysePre aquo 1.0/doc/objecttype/faalmechanismePre aquo 1.0/doc/objecttype/beoordelingsprocesPre aquo 1.0/doc/objecttype/veiligheidsoordeel083ABD8C-426E-4912-AEAE-D443D9F7CC2D.png
Over deze afbeelding