IMWA waterveiligheid

Het Informatiemodel Water Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid) is het model voor onder andere het toetsen (WTI) en versterken (HWBP) van waterkeringen.

De ontwikkeling van het model IMWA Waterveiligheid is een belangrijke opmaat voor de standaardisatie van de informatievoorziening voor waterkeringen. Het informatiemodel omvat een beschrijving van de gegevens die binnen de sector uitgewisseld moeten (gaan) worden. Met IMWA Waterveiligheid is het mogelijk om de gegevensuitwisseling van keringeninformatie, gebaseerd op gestandaardiseerde en uniforme gegevens, te faciliteren.

De vier onderstaande diagrammen tonen de verschillende onderdelen van het model IMWA Waterveiligheid:

  • Waterkeringen
  • Grondconstructie (dijk/dam)
  • Prioriteren en programmeren (HWBP)
  • Beoordelingsinstrumentarium (BOI2023)


Door te klikken op de verschillende objecten (blokjes) vindt u meer informatie over het object en de relaties die dit object heeft met andere objecten. Modeldocumentatie: Rapport uitwisselmodel IMWA

Fout: geef een afbeelding op in de eerste regelFout: geef een afbeelding op in de eerste regelFout: geef een afbeelding op in de eerste regelBoi2023 1.0/doc/objecttype/waterkeringsectieBoi2023 1.0/doc/objecttype/vakindelingBoi2023 1.0/doc/objecttype/waterkeringstelselBoi2023 1.0/doc/objecttype/analysedeelvakBoi2023 1.0/doc/objecttype/specifiekfaalmechanismeBoi2023 1.0/doc/objecttype/generiekfaalmechanismeBoi2023 1.0/doc/objecttype/deelvakBoi2023 1.0/doc/objecttype/analysedeelvakgecombineerdBoi2023 1.0/doc/objecttype/faalanalyseBoi2023 1.0/doc/objecttype/faalmechanismeBoi2023 1.0/doc/objecttype/beoordelingsprocesBoi2023 1.0/doc/objecttype/veiligheidsoordeel083ABD8C-426E-4912-AEAE-D443D9F7CC2D.png
Over deze afbeelding