IMWA normen

Voorafgaand aan de ontwikkeling van de biologische toetsingsmodule in Aquo-kit hebben we binnen het IHW een informatiemodel voor Normen ontwikkeld: IMWA Normen. IMWA Normen is toepasbaar voor normen voor zowel waterkwaliteit als waterkwantiteit. Bij de ontwikkeling hebben we het model afgestemd met de diverse systemen en andere informatiemodellen, waarin normen een rol spelen, zoals:

  • Het Waterkwaliteitsportaal (WKP) met daarin o.a. de KRW-Doelen: waterkwaliteitsnormen voor KRW-waterlichamen;
  • Het systeem ‘Risico's van Stoffen' met milieukwaliteitsnormen van het RIVM;
  • De Aquo-kit, waarin monitoringgegevens getoetst kunnen worden aan fysisch-chemische normen en zogenaamde maatlatten ofwel biologische normen;
  • Het informatiemodel Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid). IMWA Normen sluit aan op IMWA Waterveiligheid, zodat Aquo ook geschikt is voor het toetsen van waterkeringen.
  • Het informatiemodel Watersysteem (IMWA Waterysteem). IMWA Normen sluit aan op IMWA Watersysteem, zodat Aquo ook geschikt voor het toetsen van watersystemen.


Onderstaand diagram toont model IMWA normen.

Door te klikken op de verschillende objecten (blokjes) vindt u meer informatie over het object en de relaties die dit object heeft met andere objecten.

Fout: geef een afbeelding op in de eerste regel