IMWA kunstwerken

Het model IMWA Kunstwerken is ontwikkeld om standaard uitwisseling van geografische gegevens en andere kenmerken van waterstaatkundige kunstwerken te faciliteren. Het model is gemaakt op verzoek van Het Waterschapshuis (HWH). Het is ontwikkeld voor de uitwisseling van kunstwerkdata naar een centrale voorziening voor het ontsluiten van geo-datasets van nationaal belang. Deze ontsluiting vindt plaats op PDOK van het Kadaster. Waterschappen wisselen de betreffende datasets met PDOK uit middels hun Centrale Distributielaag (CDL). In de CDL is IMWA kunstwerken geïmplementeerd.

Onderstaand diagram toont model IMWA Kunstwerken. Door te klikken op de verschillende objecten (blokjes) vindt u meer informatie over het object en de relaties die dit object heeft met andere objecten.

Imwa sim 1.0/doc/objecttype/putImwa sim 1.0/doc/interface/tunnelpartImwa sim 1.0/doc/objecttype/coupureImwa sim 1.0/doc/objecttype/tunneldeelImwa sim 1.0/doc/objecttype/kunstwerkImwa sim 1.0/doc/objecttype/voordeImwa sim 1.0/doc/interface/putImwa sim 1.0/doc/interface/waterinrichtingselementImwa sim 1.0/doc/interface/bridgeconstructionelementImwa sim 1.0/doc/interface/kunstwerkdeelImwa sim 1.0/doc/objecttype/doorstroomopeningImwa sim 1.0/doc/objecttype/pompImwa sim 1.0/doc/objecttype/afsluitmiddelImwa sim 1.0/doc/objecttype/kunstwerkcomplexImwa sim 1.0/doc/objecttype/vuilvangImwa sim 1.0/doc/objecttype/peilschaalImwa sim 1.0/doc/objecttype/vastedamImwa sim 1.0/doc/objecttype/zandvangImwa sim 1.0/doc/objecttype/bodemvalImwa sim 1.0/doc/objecttype/overbruggingsdeelImwa sim 1.0/doc/objecttype/brugImwa sim 1.0/doc/objecttype/aquaductImwa sim 1.0/doc/objecttype/hevelImwa sim 1.0/doc/objecttype/sifonImwa sim 1.0/doc/objecttype/vispassageImwa sim 1.0/doc/objecttype/duikerImwa sim 1.0/doc/objecttype/gemaalImwa sim 1.0/doc/objecttype/stuwImwa sim 1.0/doc/objecttype/sluisE13F03E1 19F3 4a7a 9AF1 BDE5D28348BD.png
Over deze afbeelding