IMWA kunstwerken

Het model IMWA Kunstwerken is ontwikkeld om standaard uitwisseling van geografische gegevens en andere kenmerken van waterstaatkundige kunstwerken te faciliteren. Het model is gemaakt op verzoek van Het Waterschapshuis (HWH). Het is ontwikkeld voor de uitwisseling van kunstwerkdata naar een centrale voorziening voor het ontsluiten van geo-datasets van nationaal belang. Deze ontsluiting vindt plaats op PDOK van het Kadaster. Waterschappen wisselen de betreffende datasets met PDOK uit middels hun Centrale Distributielaag (CDL). In de CDL is IMWA kunstwerken geïmplementeerd.

Onderstaand diagram toont model IMWA Kunstwerken. Door te klikken op de verschillende objecten (blokjes) vindt u meer informatie over het object en de relaties die dit object heeft met andere objecten.

Fout: geef een afbeelding op in de eerste regel