IMWA kern

IMWA Kern is de basis van het semantisch model IMWA. In IMWA Kern zijn alle objecten beschreven die de overige IMWA onderdelen gebruiken. Door op deze manier te modelleren hoeft een definitie van bijv. een kunstwerk maar op één plaatst te worden vastgelegd. Onderstaand diagram toont model IMWA kern. Door te klikken op de verschillende objecten (blokjes) vindt u meer informatie over het object en de relaties die dit object heeft met andere objecten.

Imwa sim 1.0/doc/objecttype/waterstaatswerkImwa sim 1.0/doc/interface/kunstwerkImwa sim 1.0/doc/interface/registratiefgebiedImwa sim 1.0/doc/objecttype/administratiefgebiedImwa sim 1.0/doc/objecttype/profielverdedigingImwa sim 1.0/doc/interface/bridgeconstructionelementImwa sim 1.0/doc/interface/tunnelpartImwa sim 1.0/doc/interface/scheidingImwa sim 1.0/doc/objecttype/beschermingszoneImwa sim 1.0/doc/objecttype/overbruggingsdeelImwa sim 1.0/doc/objecttype/tunneldeelImwa sim 1.0/doc/interface/putImwa sim 1.0/doc/interface/functioneelgebiedImwa sim 1.0/doc/interface/waterinrichtingselementImwa sim 1.0/doc/interface/kunstwerkdeelImwa sim 1.0/doc/interface/auxiliarytrafficareaImwa sim 1.0/doc/interface/trafficareaImwa sim 1.0/doc/interface/ondersteunendwaterdeelImwa sim 1.0/doc/interface/waterdeelImwa sim 1.0/doc/objecttype/kunstwerkImwa sim 1.0/doc/objecttype/putImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterinrichtingselementImwa sim 1.0/doc/objecttype/natteecologischezoneImwa sim 1.0/doc/objecttype/wegdeelImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterstaatkundigezoneringImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterschapImwa sim 1.0/doc/objecttype/ondersteunendwegdeelImwa sim 1.0/doc/objecttype/grondwateronttrekkingImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterwinningImwa sim 1.0/doc/objecttype/oppervlaktewateronttrekkingImwa sim 1.0/doc/objecttype/oppervlaktewaterlozingImwa sim 1.0/doc/objecttype/beschermdgebiedImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterbeheergebiedImwa sim 1.0/doc/objecttype/objectmetadataImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterdeelImwa sim 1.0/doc/objecttype/ondersteunendwaterdeel4E54A09F 4CD5 49b9 B78F 77C1D41FF8A8.png
Over deze afbeeldingBij IMWA Kern hoort ook het informatiemodel Zoneringen. Dit model beschrijft hoe een waterstaatswerk zich relateert aan een waterstaatkundige zonering. Het staat hieronder afgebeeld.

Imwa sim 1.0/doc/objecttype/waterstaatswerkImwa sim 1.0/doc/interface/registratiefgebiedImwa sim 1.0/doc/objecttype/kunstwerkImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterbergingsgebiedImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterkeringImwa sim 1.0/doc/objecttype/beschermingszoneImwa sim 1.0/doc/objecttype/waterstaatkundigezoneringImwa sim 1.0/doc/objecttype/oppervlaktewaterlichaam316EFC8C 85D5 4c3f A717 01B845FF7D31.png
Over deze afbeelding