IMWA Watersysteem

Het model IMWA Watersysteem is ontwikkeld om standaard uitwisseling van geografische gegevens en andere kenmerken van het oppervlaktewatersysteem te faciliteren. Het model is gemaakt op verzoek van Het Waterschapshuis (HWH). Het is ontwikkeld voor de uitwisseling van kunstwerkdata naar een centrale voorziening voor het ontsluiten van geo-datasets van nationaal belang. Deze ontsluiting vindt plaats op PDOK van het Kadaster. Waterschappen wisselen de betreffende datasets met PDOK uit middels hun Centrale Distributielaag (CDL). In de CDL is IMWA Watersysteem geïmplementeerd.

De vier onderstaande diagrammen tonen de verschillende onderdelen van het model IMWA Watersysteem:

  • Watersysteem (kern)
  • Oppervlaktewater
  • Waterbeheergebieden
  • Subjecten (onderhoudsplicht)


Door te klikken op de verschillende objecten (blokjes) vindt u meer informatie over het object en de relaties die dit object heeft met andere objecten.

Fout: geef een afbeelding op in de eerste regelFout: geef een afbeelding op in de eerste regelFout: geef een afbeelding op in de eerste regelFout: geef een afbeelding op in de eerste regel