IMWA Profielen

IMWA Waterveiligheid en IMWA Waterysteem maken gebruik van het model IMWA Profielen. Dit model ondersteunt (landmeetkundige) lengte- en dwarsprofielen van objecten in de modellen Waterveiligheid en Watersysteem.
Onderstaand diagram toont model IMWA profielen.

Fout: geef een afbeelding op in de eerste regel