Begrippen toelichting

Aquo-begrippen is een onderdeel van de Aquo-standaard. Spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen moet worden voorkomen. Fouten die bij gegevensuitwisseling optreden, ontstaan namelijk vaak door verschil in betekenis. Aquo-begrippen bevat definities voor termen gebruikt in het waterbeheer, dit leidt tot een betere uitwisseling van gegevens.

In Aquo-begrippen kunt u eenvoudig termen vinden en deze in hun context plaatsen, doordat ook de relaties tussen de termen worden weergegeven. Aquo-begrippen is dus niet alleen een 'plat' woordenboek, maar bevat ook de semantische relaties tussen termen. In die zin is Aquo-begrippen ook een thesaurus. Zoekt u bijvoorbeeld de term ‘brug’, dan ziet u naast de definitie van brug, ook dat brug een kunstwerk is, en dat er onderscheid wordt gemaakt tussen een vaste en een beweegbare brug. Als een begrip niet door Aquo wordt beheerd dan vindt u het wel terug in onze lijst, maar verwijzen we naar de definitie van de beherende partij. Voorbeelden van semantische relaties zijn het onderscheid tussen smallere en bredere termen, homoniemen en synoniemen. Aquo-begrippen zijn ook gelinkt aan domeinwaarden in de Aquo-standaard. De Aquo-standaard is linked data (SKOS en FoaF) en zal in de toekomst ook relaties gaan leggen naar begrippen in andere standaarden.

Mist u een begrip, leer hoe u dit aan kunt vragen op de pagina Wijzigingsproces/indienen wijzigingsvoorstel.