Begrippen toelichting

Spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen moet worden voorkomen. Fouten die bij gegevensuitwisseling optreden, ontstaan namelijk vaak door verschil in betekenis. Aquo bevat definities voor begrippen gebruikt in het waterbeheer, dit leidt tot een betere uitwisseling van gegevens.


In de begrippenlijst kunt u eenvoudig termen vinden en deze in hun context plaatsen, doordat ook de relaties tussen de termen worden weergegeven. Zoekt u bijvoorbeeld de term ‘brug’, dan ziet u naast de definitie van brug, ook dat brug een kunstwerk is, en dat er onderscheid wordt gemaakt tussen een vaste en een beweegbare brug. Als een begrip niet door Aquo wordt beheerd dan vindt u het wel terug in onze lijst, maar verwijzen we naar de definitie van de beherende partij.

Mist u een begrip, leer hoe u dit aan kunt vragen op de pagina Wijzigingsproces/indienen wijzigingsvoorstel.